DANH MỤC CÀY THUÊ

Up Premium

Up Premium

 • 🔒Cài mã pin để tài khoản được bảo mật hơn.
  🔓Tắt 2 step để cộng tác viên vào acc up premium.
  ✅Điền đúng tài khoản và mật khẩu để tránh mất thời gian.
  🔰Sau khi đơn thành công thì hãy đổi mật khẩu. 

  -----------------------------------
  ⚠️Premium sẽ tự động hết hạn sau 1 tháng⚠️

THUÊ NGAY

Làm Ảnh GFX

Làm Ảnh GFX

 • ✅Điền đúng tên tài khoản Roblox, điền bừa mật khẩu cũng được.
  🔰Để lại thông tin liên hệ như số điện thoại, zalo, facebook ở ghi chú.

  -----------------------------------
  ⚠️Do ảnh GFX làm hơi khó nên sẽ thường mất khoảng 1-2 tuần⚠️

THUÊ NGAY

(Blox Fruits) Mua Gamepass, Devil Fruits Vĩnh Viễn ( Chỉ Gift Ở Sea 1)

(Blox Fruits) Mua Gamepass, Devil Fruits Vĩnh Viễn ( Chỉ Gift Ở Sea 1)

 • 🌎Về Sea 1 (Old world) để được gift nhanh hơn.
  🔒Cài mã pin để tài khoản được bảo mật hơn.
  🔓Tắt 2 step để cộng tác viên vào acc gift.
  ✅Điền đúng tài khoản và mật khẩu để tránh mất thời gian.
  🔰Sau khi đơn thành công thì hãy đổi mật khẩu. 

  -----------------------------------
  ⚠️Trong trường hợp nếu bạn đã có gamepass mà còn đặt thì shop sẽ không hoàn tiền⚠️

THUÊ NGAY

Cày Level Blox Fruit

Cày Level Blox Fruit

 • 🔒Cài mã pin để tài khoản được bảo mật hơn.
  🔓Tắt 2 step để cộng tác viên vào acc cày.
  ✅Điền đúng tài khoản và mật khẩu để tránh mất thời gian.
  🔰Sau khi đơn thành công thì hãy đổi mật khẩu. 

  -----------------------------------
  ⚠️Đang cày vào acc quá 3 lần hoặc đổi mật khẩu thì shop sẽ không hoàn tiền⚠️ 

THUÊ NGAY

(Blox Fruits) Lấy Đồ, Up Tộc, Awakening, Treo Kiếm Và Cày Nhiều Thứ Khác

(Blox Fruits) Lấy Đồ, Up Tộc, Awakening, Treo Kiếm Và Cày Nhiều Thứ Khác

 • 🔒Cài mã pin để tài khoản được bảo mật hơn.
  🔓Tắt 2 step để cộng tác viên vào acc cày.
  ✅Điền đúng tài khoản và mật khẩu để tránh mất thời gian.
  🔰Sau khi đơn thành công thì hãy đổi mật khẩu. 

  -----------------------------------
  ⚠️Đang cày vào acc quá 3 lần hoặc đổi mật khẩu thì shop sẽ không hoàn tiền⚠️ 

THUÊ NGAY

Gift Gamepass King Legacy (Bắt Buộc Về Sea 1)

Gift Gamepass King Legacy (Bắt Buộc Về Sea 1)

 • 🌎Về Sea 1 (Old world) để được gift nhanh hơn.
  🔒Cài mã pin để tài khoản được bảo mật hơn.
  🔓Tắt 2 step để cộng tác viên vào acc gift.
  ✅Điền đúng tài khoản và mật khẩu để tránh mất thời gian.
  🔰Sau khi đơn thành công thì hãy đổi mật khẩu. 

  -----------------------------------
  ⚠️Trong trường hợp nếu bạn đã có gamepass mà còn đặt thì shop sẽ không hoàn tiền⚠️

THUÊ NGAY

Cày King Legacy

Cày King Legacy

 • 🔒Cài mã pin để tài khoản được bảo mật hơn.
  🔓Tắt 2 step để cộng tác viên vào acc cày.
  ✅Điền đúng tài khoản và mật khẩu để tránh mất thời gian.
  🔰Sau khi đơn thành công thì hãy đổi mật khẩu. 

  -----------------------------------
  ⚠️Đang cày vào acc quá 3 lần hoặc đổi mật khẩu thì shop sẽ không hoàn tiền⚠️ 

THUÊ NGAY

Mua Gamepass Anime Fighters Simulator

Mua Gamepass Anime Fighters Simulator

 • 🔒Cài mã pin để tài khoản được bảo mật hơn.
  🔓Tắt 2 step để cộng tác viên vào acc gift.
  ✅Điền đúng tài khoản và mật khẩu để tránh mất thời gian.
  🔰Sau khi đơn thành công thì hãy đổi mật khẩu. 

  -----------------------------------
  ⚠️Trong trường hợp nếu bạn đã có gamepass mà còn đặt thì shop sẽ không hoàn tiền⚠️

THUÊ NGAY

Robux Chính Hãng

Robux Chính Hãng

 • 🔒Cài mã pin để tài khoản được bảo mật hơn.
  🔓Tắt 2 step để cộng tác viên vào acc cày.
  ✅Điền đúng tài khoản và mật khẩu để tránh mất thời gian.
  🔰Sau khi đơn thành công thì hãy đổi mật khẩu. 

  -----------------------------------
  ⚠️Robux chính hãng được mua trực tiếp từ Roblox⚠️

THUÊ NGAY

Grand Piece Online

Grand Piece Online

 • 🔒Cài mã pin để tài khoản được bảo mật hơn.
  🔓Tắt 2 step để cộng tác viên vào acc cày.
  ✅Điền đúng tài khoản và mật khẩu để tránh mất thời gian.
  🔰Sau khi đơn thành công thì hãy đổi mật khẩu. 

  -----------------------------------
  ⚠️Đang cày vào acc quá 3 lần hoặc đổi mật khẩu thì shop sẽ không hoàn tiền⚠️ 

THUÊ NGAY